KomOkUs ruimte

Wil jij gebruik maken van de KomOkus ruimte?


Per 1-1-2024 valt het beheer van de KomOkus ruimte onder De Einder.

In goed overleg met het bestuur van KomOkUs is deze keuze gemaakt, waarbij KomOkUs de belangrijkste gebruiker blijft van de ruimte!

De datums waarop KomOkUs geen gebruik maakt van deze ruimte, is de ruimte beschikbaar voor anderen. Dit wordt vanaf nu gecoördineerd vanuit De Einder.

Wil jij gebruik maken van de KomOkUs ruimte?
Vul dan het formulier in via deze link of neem contact met ons op via: info@gemeenschapshuis-de-einder.nl.

 Uitgangspunten:

 • De gebruiker zorgt zelf voor vrijwilligers (er is geen personeel van De Einder aanwezig);
 • In de ruimte zijn maximaal 100 personen toegestaan;
 • De gebruiker kan de aanwezige geluid- en lichtinstallatie gebruiken;
 • In de ruimte mag alleen drank van drankhandel Winters genuttigd worden;
 • Indien er zelf drank besteld wordt via Winters, dient de huurder zelf de koelkasten te vullen en leeg te ruimen; 
 • Bij grotere evenementen is het mogelijk om gebruik te maken van de aanwezige tapinstallatie met aansluiting op de biertank;
 • Het is niet toegestaan om te frituren;
 • De sleutel van KomOkUs kan op de dag van verhuur worden opgehaald bij De Einder op een vooraf afgesproken tijdstip met de beheerder. Gezamenlijk wordt de ruimte van KomOkUs geïnspecteerd;
 • De ruimte wordt de volgende dag uiterlijk 17.00 uur schoon en opgeruimd opgeleverd. Bij uitzondering kan de beheerder bepalen dat het eerder opgeleverd dient te worden;
 • Tijdens de oplevering van de ruimte wordt de sleutel weer ingeleverd. De sleuteloverdracht geschiedt in de ruimte van KomOkUs na een gezamenlijke inspectie/controle van de ruimte en de drankvoorraad;
 • Gedurende de huurperiode gaan we uit van normaal gebruik van de ruimte en de aanwezige facilteiten. Ontstane gebreken/schade wordt in rekening gebracht;
 • Onderstaande tarieven zijn inclusief energie verbruik, gebruik van muziekinstallatie, bijdrage Sena/Buma, gebruik van schoonmaakmiddelen;
 • Onderstaande tarieven zijn inclusief glaswerk, serviesgoed en eventueel gebruik van een koffie- en theeperculator. Gebruikte spullen kunnen ‘vies’ teruggegeven worden aan De Einder, waarbij De Einder zorgt voor de afwas;
 • Het huurbedrag dient 1 week vóór de huurdag bijgeschreven te zijn op het bankreknr. NL26RABO0148099866 t.n.v. Sti SCWSE;
 • Door De Einder wordt zo snel mogelijk na de activiteit voor het drankverbruik een factuur opgemaakt. Betaling dient binnen 7 dagen na ontvangst factuur te geschieden (per bank).

Tarieven:

1. Jeugd

 • Jeugdverenigingen kunnen de KomOkUs-ruimte gratis gebruiken.
 • Ook is KomOkUs beschikbaar voor kinderfeestjes. Hiervoor geldt een huurbedrag van 40 euro (incl. btw). Bij een kinderfeestje is het toegestaan om zelf drankjes en wat lekkers voor de kinderen mee te nemen.

 

2. Repetities

Verenigingen (maar ook bandjes of andere muziek/zangclubjes) kunnen de ruimte gedurende het jaar gratis gebruiken voor repetities waarbij als ‘ludieke tegenprestatie’ jaarlijks een activiteit/evenement wordt georganiseerd (of muzikaal aan bijgedragen wordt) in KomOkUs, in de zaal, foyer, of terras van de Einder.

Doel hiervan is om activiteiten te creëren en te stimuleren in De Einder/KomOkUs. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan kun je de ruimte voor 25 euro per repetitie huren.

Tijdens de repetities kan er gebruik gemaakt worden van de drankvoorraad van De Einder (er staat drank in de KomOkUs-ruimte in de koelkast achter de bar) en wordt per consumptie afgerekend middels PIN.

 

3. Overig

Het is ook mogelijk om de KomOkUs-ruimte af te huren voor een feest of activiteit. Dit kan via:

Model 1: De huurder betaalt 250 euro huur (incl. btw) en zorgt zelf voor de drankbestelling via Winters. Winters levert de drank en haalt deze ook weer op.
Achteraf worden de verbruikte artikelen incl. btw gefactureerd (via De Einder) conform de toegestuurde prijslijst.

Model 2: De huurder betaalt geen huur en maakt gebruik van het ‘commerciële’ drankassortiment van De Einder. De huurder verkoopt munten van De Einder aan haar bezoekers tegen de actuele muntprijzen. De huurder ontvangt een korting van 10% van de omzet (o.b.v. verkochte munten) als vergoeding voor de zelfvoorziening.

4. Gemeentelijke sluitingstijden zijn van toepassing.

5. Het dagelijks bestuur van de SSCWSE (De Einder) kan als verhuurder zonder motivatie bovenstaande tarieven wijzigen.