KomOkUs ruimte

Wil jij gebruik maken van de KomOkus ruimte?


Per 1-1-2024 valt het beheer van de KomOkus ruimte onder De Einder.

In goed overleg met het bestuur van KomOkUs is deze keuze gemaakt, waarbij KomOkUs de belangrijkste gebruiker blijft van de ruimte!

De datums waarop KomOkUs geen gebruik maakt van deze ruimte, is de ruimte beschikbaar voor anderen. Dit wordt vanaf nu gecoördineerd vanuit De Einder.

Wil jij gebruik maken van de KomOkUs ruimte?
Vul dan het formulier in via deze link!
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

 Uitgangspunten:

 • De gebruiker zorgt zelf voor vrijwilligers (er is geen personeel van De Einder aanwezig);
 • De gebruiker kan de aanwezige geluid- en lichtinstallatie gebruiken;
 • Bij grotere evenementen is het mogelijk om gebruik te maken van de aanwezige tapinstallatie met aansluiting op de biertank;
 • De sleutel van KomOkUs kan op de dag van verhuur worden opgehaald bij De Einder op een vooraf afgesproken tijdstip met de beheerder. Gezamenlijk wordt de ruimte van KomOkUs geïnspecteerd;
 • De ruimte wordt de volgende dag uiterlijk 17.00 uur schoon en opgeruimd opgeleverd. Bij uitzondering kan de beheerder bepalen dat het eerder opgeleverd dient te worden;
 • Tijdens de oplevering van de ruimte wordt de sleutel weer ingeleverd. De sleuteloverdracht geschiedt in de ruimte van KomOkUs na een gezamenlijke inspectie/controle van de ruimte en de drankvoorraad;
 • Gedurende de huurperiode gaan we uit van normaal gebruik van de ruimte en de aanwezige facilteiten. Ontstane gebreken/schade wordt in rekening gebracht;
 • Onderstaande tarieven zijn inclusief energie verbruik, gebruik van muziekinstallatie, bijdrage Sena/Buma, gebruik van schoonmaakmiddelen;
 • Het huurbedrag dient 1 dag vóór de huurdag bijgeschreven te zijn op het bankreknr. Nl26RABO0148099866 t.n.v. Sti SCWSE;
 • Door De Einder wordt zo snel mogelijk na de activiteit voor het drankgebruik een factuur opgemaakt. Betaling dient binnen 7 dagen na ontvangst factuur te geschieden (per bank).

Tarieven:

 1. Jeugdverenigingen
  Jeugdverenigingen kunnen de KomOkUs-ruimte gratis gebruiken. Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als voor andere gebruikers. In overleg met De Einder kunnen jeugdverenigingen hun eigen drank meenemen.

 

 1. Verenigingen
  Evenementen/activiteiten:

Verenigingen kunnen de KomOkUs-ruimte huren voor hun evenementen/activiteiten met inachtneming van genoemde uitgangspunten. Er zijn twee modellen mogelijk:

Model 1:                Vereniging betaalt een huurvergoeding van €100, = en verzorgt geheel zelf de drank in- en verkoop.

of

Model 2:                De vereniging betaalt geen huur, maakt gebruik van de drankvoorraad van De Einder en betaalt per consumptie de op dat moment geldende consumptieprijzen van De Einder.

Indien men gebruik maakt van het tankbier bedraagt de literprijs 4 x de consumptieprijs van het bier. Registratie van het verbruik geschiedt via aflezing van de teller op de tank. De organiserende vereniging ontvangt achteraf een korting van 10% op de omzet als vergoeding voor de zelfvoorziening. 

Repetities:

Verenigingen (maar ook bandjes of andere muziek/zangclubjes) kunnen de ruimte gedurende het jaar gratis gebruiken voor repetities waarbij als ‘ludieke tegenprestatie’ jaarlijks een activiteit/evenement wordt georganiseerd (of muzikaal aan bijgedragen wordt) in KomOkUs, in de zaal, foyer, of terras van de Einder.
Doel hiervan is om activiteiten te creëren en te stimuleren in De Einder/KomOkUs. Mocht dit niet wenselijk zijn, dan kun je de ruimte voor 25 euro per repetitie huren.

Tijdens de repetities kan er gebruik gemaakt worden van de drankvoorraad van De Einder (er staat drank in de KomOkUs-ruimte in de koelkast achter de bar) en wordt per consumptie afgerekend middels PIN.

 

 1. Overige huurders
  Overige huurders kunnen de KomOkUs-ruimte huren en daarbij kiezen uit onderstaande 2 modellen:

Model 1:                Huurder betaalt een huurvergoeding van €200, = en verzorgt geheel zelf de drank in- en verkoop.

of

Model 2:                De huurder betaalt geen huur, maakt gebruik van de drankvoorraad van De Einder en betaalt per consumptie de op dat moment geldende consumptieprijzen van De Einder.

Indien men gebruik maakt van het tankbier bedraagt de literprijs 4 x de consumptieprijs van het bier. Registratie van het verbruik geschiedt via aflezing van de teller op de tank. De huurder ontvangt achteraf een korting van 10% op de omzet als vergoeding voor de zelfvoorziening. 

Ook is KomOkUs beschikbaar voor kinderfeestjes. Hiervoor geldt een huurbedrag van 40 euro.  

4. Gemeentelijke sluitingstijden zijn van toepassing.

5. Het dagelijks bestuur van de SSCWSE (De Einder) kan als verhuurder zonder motivatie bovenstaande tarieven wijzigen.